Ilustracje

Pojedyncze ilustracje wykonuję najczęściej piórkiem. Wykonuję szkic, który potem poprawiam stalówką z tuszem. Wykańczam je często akwarelami. Używam samych tradycyjnych technik.